Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla adwokata

Dla niektórych może to być zaskakujące, ale polskie prawo przewiduje konieczność opłacania przez adwokatów składek na specjalne ubezpieczenie OC od czynności prawnych, które szczegółowo zdefiniowane są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Ubezpieczenia adwokatów (https://iexpert.pl/adwokat/) są o tyle ciekawe, że sami prawnicy najczęściej nie mają z nim żadnej styczności przez większość swojej zawodowej kariery. Kiedy jednak pojawia się sytuacja wyjątkowa, w której spełniają oni wymogi otrzymania wsparcia z tytułu ubezpieczenia, środki te mogą okazać się wyjątkowo pomocne. Początek obowiązywania ubezpieczenia to czas, w którym adwokat składa specjalną deklarację ubezpieczeniową przy rozpoczęciu swojej działalności zawodowej.

Ogólne zasady ubezpieczenia

Zasadą stało się, że każdy adwokat może wybierać spośród dziewięciu różnych sum gwarancyjnych, których wysokość sięga nawet 1 miliona euro podstawowego OC. Zdecydowana większość przedstawicieli tego zawodu ubezpieczona jest jednak na sumę znacznie niższą, a mianowicie 100 tysięcy euro. Polisa wznawiana jest rokrocznie z dniem 1 stycznia, ale co ciekawe adwokaci mają możliwość swobodnego zwiększania sum gwarancyjnych w czasie całego roku. Wystarczy skierować odpowiednie pismo do właściwej okręgowej rady adwokackiej.

Dodatkowa ochrona adwokata

Obecnie obowiązkowe OC płacone przez adwokata chroni go w wielu życiowych sytuacjach. Przykładowo, w ramach tej polisy adwokatowi przysługuje klauzula OC w życiu prywatnym na dodatkową sumę 100 tysięcy złotych. Jest to wynikiem decyzji m.in. Naczelnej Rady Adwokackiej, która uznała, że w ramach składki przedstawicielom ich zawodu przysługuje ochrona na wielu płaszczyznach. Wzmacnia ona bezsprzecznie bezpieczeństwo adwokatów na co dzień, co istotnie zwiększa komfort wykonywania przez nich wybranej przez siebie profesji.

Obraz Денис Марчук z Pixabay
Copyright © 2019